Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stavtorpet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stavtorpet 1199 16,7% 36,1% 26,7% 20,5% 7,3% 50,9% 49,1% 1,0% 1,7%
Summa 1199 16,7% 36,1% 26,7% 20,5% 7,3% 50,9% 49,1% 1,0% 1,7%

http://www.val.se