Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skogslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skogslund 1212 15,4% 28,9% 21,7% 34,0% 6,0% 48,8% 51,2% 0,5% 1,2%
Summa 1212 15,4% 28,9% 21,7% 34,0% 6,0% 48,8% 51,2% 0,5% 1,2%

http://www.val.se