Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dalskogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalskogen 1474 16,8% 25,4% 22,3% 35,4% 7,5% 50,5% 49,5% 0,9% 1,3%
Summa 1474 16,8% 25,4% 22,3% 35,4% 7,5% 50,5% 49,5% 0,9% 1,3%

http://www.val.se