Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Virsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Virsbo 1152 14,4% 24,0% 26,2% 35,4% 7,6% 53,3% 46,7% 1,0% 0,8%
Summa 1152 14,4% 24,0% 26,2% 35,4% 7,6% 53,3% 46,7% 1,0% 0,8%

http://www.val.se