Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Runna - Granhammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Runna - Granhammar 1561 13,5% 29,1% 25,4% 32,0% 5,6% 49,6% 50,4% 0,9% 0,8%
Summa 1561 13,5% 29,1% 25,4% 32,0% 5,6% 49,6% 50,4% 0,9% 0,8%

http://www.val.se