Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torpa - Malmberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Torpa - Malmberga 983 13,9% 32,5% 29,4% 24,2% 6,1% 50,7% 49,3% 0,6% 1,1%
Summa 983 13,9% 32,5% 29,4% 24,2% 6,1% 50,7% 49,3% 0,6% 1,1%

http://www.val.se