Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Valskog - Kungs-Barkarö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Valskog - Kungs-Barkarö 1128 13,4% 30,1% 27,4% 29,2% 8,2% 51,8% 48,2% 0,6% 0,7%
Summa 1128 13,4% 30,1% 27,4% 29,2% 8,2% 51,8% 48,2% 0,6% 0,7%

http://www.val.se