Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nibble

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nibble 1903 18,6% 26,9% 21,0% 33,5% 8,7% 49,5% 50,5% 0,8% 1,6%
Summa 1903 18,6% 26,9% 21,0% 33,5% 8,7% 49,5% 50,5% 0,8% 1,6%

http://www.val.se