Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Barnängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Barnängen 1621 20,4% 22,0% 23,8% 33,7% 7,7% 49,8% 50,2% 1,3% 1,9%
Summa 1621 20,4% 22,0% 23,8% 33,7% 7,7% 49,8% 50,2% 1,3% 1,9%

http://www.val.se