Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eldsboda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eldsboda 1640 19,9% 24,8% 22,7% 32,6% 8,5% 48,0% 52,0% 1,2% 1,4%
Summa 1640 19,9% 24,8% 22,7% 32,6% 8,5% 48,0% 52,0% 1,2% 1,4%

http://www.val.se