Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tunbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tunbo 1209 13,6% 33,7% 24,8% 28,0% 6,6% 51,5% 48,5% 0,5% 1,5%
Summa 1209 13,6% 33,7% 24,8% 28,0% 6,6% 51,5% 48,5% 0,5% 1,5%

http://www.val.se