Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Strömsholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Strömsholm 992 16,8% 31,2% 28,5% 23,4% 8,8% 49,6% 50,4% 0,4% 1,2%
Summa 992 16,8% 31,2% 28,5% 23,4% 8,8% 49,6% 50,4% 0,4% 1,2%

http://www.val.se