Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skallberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skallberget 1737 15,9% 26,5% 24,9% 32,7% 7,4% 49,5% 50,5% 0,2% 0,9%
Summa 1737 15,9% 26,5% 24,9% 32,7% 7,4% 49,5% 50,5% 0,2% 0,9%

http://www.val.se