Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Björkängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björkängen 1294 16,2% 20,6% 24,5% 38,6% 7,6% 49,6% 50,4% 0,2% 1,7%
Summa 1294 16,2% 20,6% 24,5% 38,6% 7,6% 49,6% 50,4% 0,2% 1,7%

http://www.val.se