Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 03 Herrgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
03 Herrgärdet 1372 19,2% 31,0% 19,6% 30,2% 7,0% 46,2% 53,8% 0,9% 1,9%
Summa 1372 19,2% 31,0% 19,6% 30,2% 7,0% 46,2% 53,8% 0,9% 1,9%

http://www.val.se