Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 04 Kopparlunden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
04 Kopparlunden 1249 28,4% 36,7% 18,6% 16,3% 8,4% 50,1% 49,9% 0,6% 2,4%
Summa 1249 28,4% 36,7% 18,6% 16,3% 8,4% 50,1% 49,9% 0,6% 2,4%

http://www.val.se