Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 08 Norrmalm-Blåsbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
08 Norrmalm-Blåsbo 1343 19,7% 25,7% 20,3% 34,3% 7,3% 47,0% 53,0% 0,7% 2,5%
Summa 1343 19,7% 25,7% 20,3% 34,3% 7,3% 47,0% 53,0% 0,7% 2,5%

http://www.val.se