Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 09 Aroslund-Iggebygärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
09 Aroslund-Iggebygärdet 1406 32,6% 31,4% 18,8% 17,1% 13,4% 50,9% 49,1% 0,1% 2,2%
Summa 1406 32,6% 31,4% 18,8% 17,1% 13,4% 50,9% 49,1% 0,1% 2,2%

http://www.val.se