Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 50 Annedal-Stallhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
50 Annedal-Stallhagen 1366 15,7% 27,5% 27,3% 29,4% 8,2% 47,7% 52,3% 0,3% 2,7%
Summa 1366 15,7% 27,5% 27,3% 29,4% 8,2% 47,7% 52,3% 0,3% 2,7%

http://www.val.se