Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 12 Öster Mälarstrand V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
12 Öster Mälarstrand V 976 19,3% 32,1% 28,2% 20,5% 6,9% 50,3% 49,7% 0,9% 0,3%
Summa 976 19,3% 32,1% 28,2% 20,5% 6,9% 50,3% 49,7% 0,9% 0,3%

http://www.val.se