Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 51 Hammarby-Stadshage

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
51 Hammarby-Stadshage 1258 16,4% 29,0% 24,1% 30,5% 6,0% 48,6% 51,4% 0,6% 8,5%
Summa 1258 16,4% 29,0% 24,1% 30,5% 6,0% 48,6% 51,4% 0,6% 8,5%

http://www.val.se