Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 54 Pettersberg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
54 Pettersberg Ö 1433 19,1% 24,2% 20,5% 36,1% 7,2% 45,2% 54,8% 0,7% 2,2%
Summa 1433 19,1% 24,2% 20,5% 36,1% 7,2% 45,2% 54,8% 0,7% 2,2%

http://www.val.se