Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 57 Stohagen-Spantgatan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
57 Stohagen-Spantgatan 1220 29,8% 32,8% 21,6% 15,8% 11,0% 52,0% 48,0% 1,1% 2,5%
Summa 1220 29,8% 32,8% 21,6% 15,8% 11,0% 52,0% 48,0% 1,1% 2,5%

http://www.val.se