Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 59 Råby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
59 Råby V 1331 22,8% 33,2% 21,1% 22,8% 8,6% 51,2% 48,8% 0,7% 2,6%
Summa 1331 22,8% 33,2% 21,1% 22,8% 8,6% 51,2% 48,8% 0,7% 2,6%

http://www.val.se