Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 60 Råby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
60 Råby N 1508 22,1% 28,3% 21,4% 28,2% 7,7% 48,1% 51,9% 0,9% 1,4%
Summa 1508 22,1% 28,3% 21,4% 28,2% 7,7% 48,1% 51,9% 0,9% 1,4%

http://www.val.se