Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 61 Råby Ö-Vetterstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
61 Råby Ö-Vetterstorp 1449 19,0% 29,0% 25,4% 26,6% 6,3% 47,1% 52,9% 1,0% 1,4%
Summa 1449 19,0% 29,0% 25,4% 26,6% 6,3% 47,1% 52,9% 1,0% 1,4%

http://www.val.se