Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 63 Bäckby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
63 Bäckby S 1665 13,7% 27,5% 23,2% 35,6% 8,0% 49,4% 50,6% 0,5% 1,7%
Summa 1665 13,7% 27,5% 23,2% 35,6% 8,0% 49,4% 50,6% 0,5% 1,7%

http://www.val.se