Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 64 Bäckby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
64 Bäckby V 1608 14,6% 28,7% 23,2% 33,5% 8,4% 48,3% 51,7% 0,9% 1,6%
Summa 1608 14,6% 28,7% 23,2% 33,5% 8,4% 48,3% 51,7% 0,9% 1,6%

http://www.val.se