Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 66 Bäckby Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
66 Bäckby Ö 1361 21,8% 30,1% 24,2% 23,8% 7,7% 46,8% 53,2% 0,8% 1,8%
Summa 1361 21,8% 30,1% 24,2% 23,8% 7,7% 46,8% 53,2% 0,8% 1,8%

http://www.val.se