Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 67 Skälby V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
67 Skälby V 1024 16,7% 42,8% 19,0% 21,5% 8,2% 49,7% 50,3% 0,5% 0,6%
Summa 1024 16,7% 42,8% 19,0% 21,5% 8,2% 49,7% 50,3% 0,5% 0,6%

http://www.val.se