Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 83 Enhagen-Ekbacken-Lundby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
83 Enhagen-Ekbacken-Lundby 1133 9,2% 51,2% 22,0% 17,7% 5,7% 50,0% 50,0% 0,7% 1,1%
Summa 1133 9,2% 51,2% 22,0% 17,7% 5,7% 50,0% 50,0% 0,7% 1,1%

http://www.val.se