Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 22 Haga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
22 Haga 1329 24,4% 20,8% 17,5% 37,4% 7,5% 48,6% 51,4% 0,9% 0,8%
Summa 1329 24,4% 20,8% 17,5% 37,4% 7,5% 48,6% 51,4% 0,9% 0,8%

http://www.val.se