Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 24 Sandgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
24 Sandgärdet 1326 32,4% 32,7% 18,6% 16,4% 9,3% 51,0% 49,0% 0,1% 1,5%
Summa 1326 32,4% 32,7% 18,6% 16,4% 9,3% 51,0% 49,0% 0,1% 1,5%

http://www.val.se