Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 26 Hemdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
26 Hemdal 1432 21,9% 33,3% 20,1% 24,7% 7,4% 49,1% 50,9% 0,9% 2,7%
Summa 1432 21,9% 33,3% 20,1% 24,7% 7,4% 49,1% 50,9% 0,9% 2,7%

http://www.val.se