Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 30 Skiljebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
30 Skiljebo 1274 19,1% 27,7% 18,2% 35,0% 6,6% 47,6% 52,4% 0,3% 4,6%
Summa 1274 19,1% 27,7% 18,2% 35,0% 6,6% 47,6% 52,4% 0,3% 4,6%

http://www.val.se