Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 31 Södra Skiljebo-Brandthovda S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
31 Södra Skiljebo-Brandthovda S 1578 16,2% 34,2% 25,5% 24,1% 8,7% 50,7% 49,3% 0,3% 1,5%
Summa 1578 16,2% 34,2% 25,5% 24,1% 8,7% 50,7% 49,3% 0,3% 1,5%

http://www.val.se