Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 32 Brandthovda N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
32 Brandthovda N 1602 17,7% 35,5% 24,2% 22,5% 9,4% 49,8% 50,2% 0,2% 1,9%
Summa 1602 17,7% 35,5% 24,2% 22,5% 9,4% 49,8% 50,2% 0,2% 1,9%

http://www.val.se