Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 69 Vallby S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
69 Vallby S 1114 27,9% 37,0% 19,3% 15,8% 11,8% 49,5% 50,5% 0,5% 2,7%
Summa 1114 27,9% 37,0% 19,3% 15,8% 11,8% 49,5% 50,5% 0,5% 2,7%

http://www.val.se