Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 70 Eriksborg-Hagaberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
70 Eriksborg-Hagaberg 1322 13,3% 42,6% 23,6% 20,5% 7,4% 48,8% 51,2% 0,8% 1,1%
Summa 1322 13,3% 42,6% 23,6% 20,5% 7,4% 48,8% 51,2% 0,8% 1,1%

http://www.val.se