Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 71 Brottberga-Vallby N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
71 Brottberga-Vallby N 1387 17,6% 36,8% 23,1% 22,5% 10,7% 50,8% 49,2% 0,9% 1,5%
Summa 1387 17,6% 36,8% 23,1% 22,5% 10,7% 50,8% 49,2% 0,9% 1,5%

http://www.val.se