Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 72 Vallby C-Bjärby-Skerike

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
72 Vallby C-Bjärby-Skerike 1148 23,8% 31,3% 21,9% 23,1% 10,8% 50,0% 50,0% 0,6% 1,7%
Summa 1148 23,8% 31,3% 21,9% 23,1% 10,8% 50,0% 50,0% 0,6% 1,7%

http://www.val.se