Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 86 Dingtuna-Lillhärad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
86 Dingtuna-Lillhärad 1835 17,5% 40,0% 22,9% 19,6% 8,0% 51,9% 48,1% 0,3% 0,8%
Summa 1835 17,5% 40,0% 22,9% 19,6% 8,0% 51,9% 48,1% 0,3% 0,8%

http://www.val.se