Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 38 Tillberga-Tortuna-Sevalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
38 Tillberga-Tortuna-Sevalla 812 13,3% 38,1% 27,0% 21,7% 6,9% 51,6% 48,4% 0,6% 0,7%
Summa 812 13,3% 38,1% 27,0% 21,7% 6,9% 51,6% 48,4% 0,6% 0,7%

http://www.val.se