Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 39 Björksta-Kungsåra-Ängsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
39 Björksta-Kungsåra-Ängsö 1134 14,5% 34,7% 29,2% 21,6% 7,7% 51,3% 48,7% 0,4% 0,8%
Summa 1134 14,5% 34,7% 29,2% 21,6% 7,7% 51,3% 48,7% 0,4% 0,8%

http://www.val.se