Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 35 Hökåsen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
35 Hökåsen Ö 1326 11,7% 41,3% 20,0% 27,1% 6,8% 50,5% 49,5% 0,7% 1,7%
Summa 1326 11,7% 41,3% 20,0% 27,1% 6,8% 50,5% 49,5% 0,7% 1,7%

http://www.val.se