Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 37 Tillberga tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
37 Tillberga tätort 1591 17,4% 37,0% 23,3% 22,3% 10,0% 50,5% 49,5% 0,4% 1,3%
Summa 1591 17,4% 37,0% 23,3% 22,3% 10,0% 50,5% 49,5% 0,4% 1,3%

http://www.val.se