Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 85 Rytterne

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
85 Rytterne 1443 11,9% 31,5% 30,8% 25,8% 6,9% 51,2% 48,8% 0,8% 1,2%
Summa 1443 11,9% 31,5% 30,8% 25,8% 6,9% 51,2% 48,8% 0,8% 1,2%

http://www.val.se