Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 13 Viksäng V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
13 Viksäng V 895 25,1% 23,5% 18,5% 32,8% 12,6% 47,8% 52,2% 1,0% 1,8%
Summa 895 25,1% 23,5% 18,5% 32,8% 12,6% 47,8% 52,2% 1,0% 1,8%

http://www.val.se