Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 14 Viksäng Centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
14 Viksäng Centrala 1418 17,1% 28,1% 21,8% 32,9% 7,6% 45,7% 54,3% 0,6% 1,5%
Summa 1418 17,1% 28,1% 21,8% 32,9% 7,6% 45,7% 54,3% 0,6% 1,5%

http://www.val.se