Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 17 Hamre-Framnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
17 Hamre-Framnäs 1413 12,8% 34,5% 25,0% 27,7% 9,1% 51,0% 49,0% 1,1% 2,1%
Summa 1413 12,8% 34,5% 25,0% 27,7% 9,1% 51,0% 49,0% 1,1% 2,1%

http://www.val.se